Legend of barbers

คู่มือแห่ง
เกียรติยศ

on
title_underline

ยินดีต้อนรับสู่คู่มือแห่งเกียรติยศ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันช่างตัดผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

*ข้อกำหนดภาคบังคับมีดังนี้ โปรดทราบว่าไม่ควรแสดงแบรนด์อื่นในภาพถ่ายที่ส่งมา ห้ามใช้ส่วนเสริม เช่น hair fibres หรือการตกแต่งภาพ Photoshop โดยเด็ดขาด

ก่อน

on
title_underline

ภาพทรงผมด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของนายแบบหรือนางแบบ ก่อนทำ*

านหน้า
ด้านข้าง
ด้านหลัง

หลัง

on
title_underline

ภาพทรงผมด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของนายแบบหรือนางแบบ หลังทำ*

านหน้า
ด้านข้าง
ด้านหลัง

ภาพถ่ายตัวเองครึ่งตัว 1 รูป*

self_image

เคล็ดลับ (ตัวเลือกต่อไปนี้เป็นทางเลือก แต่จะเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้อย่างมาก):
1. คุณสามารถใช้การทำสีผมหรือ hair tattoo
2. ขอแนะนำให้นางแบบหรือนายแบบทรงผมของคุณลงนามในแบบยินยอมแสดงผลงาน (Model Release Form) เนื่องจากผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศจะนำผลงานของพวกเขาไปจัดแสดงเพื่อการลงคะแนนสาธารณะในการประกวดรอบที่ 2

นี่คือโอกาสที่คุณจะแสดงให้โลกเห็นฝีมือ ผ่านการตัดแต่งทรงผมที่เฉียบคม และเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในประเทศ ไม่ต้องรออีกต่อไป ถึงเวลาสร้างตำนานของคุณแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไข

วีดีโอ

on
title_underline

(ไม่บังคับ)

คู่มือแห่ง
เกียรติยศ

on
title_underline
ยินดีต้อนรับสู่คู่มือแห่งเกียรติยศ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันช่างตัดผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ภาพทรงผมด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของนายแบบหรือนางแบบ ก่อนทำ*

ภาพทรงผมด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของนายแบบหรือนางแบบ หลังทำ*

ภาพถ่ายตัวเองครึ่งตัว 1 รูป*

1 video of you creating the cut

*ข้อกำหนดภาคบังคับมีดังนี้ โปรดทราบว่าไม่ควรแสดงแบรนด์อื่นในภาพถ่ายที่ส่งมา ห้ามใช้ส่วนเสริม เช่น hair fibres หรือการตกแต่งภาพ Photoshop โดยเด็ดขาด


ก่อน

on
title_underline

หลัง

on
title_underline
self_image

เคล็ดลับ (ตัวเลือกต่อไปนี้เป็นทางเลือก แต่จะเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้อย่างมาก):
1. คุณสามารถใช้การทำสีผมหรือ hair tattoo
2. ขอแนะนำให้นางแบบหรือนายแบบทรงผมของคุณลงนามในแบบยินยอมแสดงผลงาน (Model Release Form) เนื่องจากผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศจะนำผลงานของพวกเขาไปจัดแสดงเพื่อการลงคะแนนสาธารณะในการประกวดรอบที่ 2

นี่คือโอกาสที่คุณจะแสดงให้โลกเห็นฝีมือ ผ่านการตัดแต่งทรงผมที่เฉียบคม และเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในประเทศ ไม่ต้องรออีกต่อไปถึงเวลาสร้างตำนานของคุณแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดและเงื่อนไข