Legend of barbersLegend of barbers

H: Các điều khoản và điều kiện của Huyền thoại Barber là gì?
Đ: Bạn có thể truy cập www.legendofbarbers.com ("trang web") để biết thêm thông tin.

H: Thời gian diễn ra Cuộc thi là khi nào?
Đ: Giai đoạn 1: Thứ Hai ngày 15 tháng 5 - Thứ Sáu ngày tháng 6 năm 2023, Giai đoạn 2: Thứ Ba ngày 1 tháng 8 - Thứ Năm ngày 31 tháng 8 năm 2023, Giai đoạn 3: Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023

H: Tôi có thể bình chọn bao nhiêu lần?
Đ: Giới hạn là 1 địa chỉ email được một phiếu bình chọn. Việc bình chọn nhiều lần sẽ thay thế cho phiếu bình chọn hiện hữu của bạn bằng phiếu bình chọn sau cùng.

H: 3 giai đoạn của Cuộc thi là gì?
Đ: Giai đoạn 1 là vòng loại được đánh giá dựa trên ảnh do người tham gia gửi ở quốc gia của họ, chiếm 80% số điểm cuối cùng. Những người lọt vào vòng chung kết hàng đầu sẽ được chọn lọc để tham gia Giai đoạn 2, theo đó những người lọt vào vòng chung kết có thể nhờ gia đình và bạn bè bình chọn cho tác phẩm của họ, chiếm 20% số điểm cuối cùng còn lại để bước vào Giai đoạn 3. 1 phiếu bầu cho mỗi địa chỉ email. Sự tích lũy của cả Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 sẽ đưa 1 người vào chung kết đứng đầu mỗi quốc gia. Wahl ĐNA sẽ đưa người lọt vào chung kết từ mỗi quốc gia đến Malaysia để tham gia Giai đoạn 3 của Huyền thoại Thợ cắt tóc.

H: Huyền thoại Barber sẽ được tổ chức ở đâu?
Đ: Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 của Huyền thoại Barber sẽ được tổ chức trực tuyến tại các trang đích của các quốc gia tương ứng (Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam).

H: Chung kết Huyền thoại Barber sẽ được tổ chức ở đâu?
Đ: Wahl ĐNA đã chuẩn bị cho Vòng chung kết Huyền thoại Thợ cắt tóc sẽ được tổ chức tại Malaysia và Wahl ĐNA có quyền thay đổi địa điểm mà không cần thông báo trước.

H: Sẽ có bao nhiêu người chiến thắng?
Đ: Sẽ có 3 người chiến thắng cho Giai đoạn 3. Tối đa 9 người vào chung kết cho mỗi quốc gia sẽ chuyển sang Giai đoạn 2, nơi những người vào chung kết có thể nhờ bạn bè và gia đình bỏ phiếu cho bài dự thi của họ. 1 phiếu bầu cho mỗi địa chỉ email.

H: Làm thế nào để tôi biết rằng phiếu bầu của tôi đã được gửi thành công?
Đ: Người bầu chọn sẽ nhận được email xác nhận từ noreply@legendofbarbers.com, nếu bạn không nhận được, vui lòng kiểm tra mục spam hoặc thư rác.

H: Tôi có một số câu hỏi khác không được giải quyết trên trang Câu hỏi thường gặp này, tôi nên làm gì?
Đ: Vui lòng gửi các câu hỏi của bạn đến info@wahlsea.com để Wahl ĐNA có thể giải quyết một cách phù hợp.

H: Những quốc gia nào tham gia?
Đ: Đó là Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.