Legend of barbers

ĐƯỜNG DẪN TỚI
SỰ VẺ VANG

on
title_underline

Chào mừng đến với Đường dẫn tới Sự vẻ vang.

Đây là những gì bạn cần làm để tham gia cuộc thi cắt tóc lớn nhất khu vực.

*Đây là những yêu cầu bắt buộc. Xin lưu ý rằng không có thương hiệu nào khác được hiển thị trong hình ảnh đã gửi. Việc sử dụng các cải tiến như bột phủ tóc hoặc Photoshop đều bị nghiêm cấm.

TRƯỚC

on
title_underline

3 hình ảnh mẫu tóc của bạn ở phía trước, phía bên và phía gáy TRƯỚC KHI cắt*

Mặt Trước
Mặt Bên
Mặt Sau

SAU

on
title_underline

3 hình ảnh mẫu tóc phía trước, bên và phía gáy SAU KHI cắt*

Mặt Trước
Mặt Bên
Mặt Sau

1 ảnh chân dung của bạn*

self_image

Lời khuyên (những điều sau đây là tùy chọn, nhưng chúng sẽ giúp bạn tăng đáng kể cơ hội tiến tới giai đoạn tiếp theo):
1. Bạn có thể nhuộm tóc hoặc tạo hình xăm tóc.
2. Bạn rất nên yêu cầu người mẫu tóc của mình ký vào Mẫu Chứng nhận Quyền sử dụng Hình ảnh Người mẫu vì những người lọt vào vòng chung kết quốc gia sẽ trưng bày tác phẩm của họ để bỏ phiếu công khai trong Giai đoạn 2.

Đây là thời điểm để cho thế giới thấy bạn được tạo ra từ đâu, với niềm tự hào về đất nước của bạn nằm trên lưỡi dao của bạn. Còn chờ đợi gì nữa. Đã đến lúc xây dựng lên di sản của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện.

Video

on
title_underline

(không bắt buộc)

ĐƯỜNG DẪN TỚI
SỰ VẺ VANG

on
title_underline
Chào mừng đến với Đường dẫn tới Sự vẻ vang.

Đây là những gì bạn cần làm để tham gia cuộc thi cắt tóc lớn nhất khu vực.

3 hình ảnh mẫu tóc của bạn ở phía trước, phía bên và phía gáy TRƯỚC KHI cắt*

3 hình ảnh mẫu tóc phía trước, bên và phía gáy SAU KHI cắt*

1 ảnh chân dung của bạn*

1 video of you creating the cut

*Đây là những yêu cầu bắt buộc. Xin lưu ý rằng không có thương hiệu nào khác được hiển thị trong hình ảnh đã gửi. Việc sử dụng các cải tiến như bột phủ tóc hoặc Photoshop đều bị nghiêm cấm.


TRƯỚC

on
title_underline

SAU

on
title_underline
self_image

Lời khuyên (những điều sau đây là tùy chọn, nhưng chúng sẽ giúp bạn tăng đáng kể cơ hội tiến tới giai đoạn tiếp theo):
1. Bạn có thể nhuộm tóc hoặc tạo hình xăm tóc.
2. Bạn rất nên yêu cầu người mẫu tóc của mình ký vào Mẫu Chứng nhận Quyền sử dụng Hình ảnh Người mẫu vì những người lọt vào vòng chung kết quốc gia sẽ trưng bày tác phẩm của họ để bỏ phiếu công khai trong Giai đoạn 2.

Đây là thời điểm để cho thế giới thấy bạn được tạo ra từ đâu, với niềm tự hào về đất nước của bạn nằm trên lưỡi dao của bạn. Còn chờ đợi gì nữa.Đã đến lúc xây dựng lên di sản của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo  Điều khoản & Điều kiện.